مزایا و معایب سخت و زیان‎آور شدن مشاغل . قسمت نخست

مستند قانونی شرایط مشاغل سخت و زیان‎آور مواد 52، 61، 65، 75، 83، 96 و 176از قانون‎کار، ماده 76 از قانون تأمین اجتماعی، ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقی ماده76 قانون اصلاح مواد72 و77 و تبصره ماده76 قانون تأمین اجتماعی و از همه مهم‎تر آیین‎نامه اجرایی بند ه جزء ب ماده فوق‎الذکر، که به آیین‎نامه مشاغل سخت و زیان‎آور شهرت یافته می‎باشد. همچنین برخی ضوابط دیگر که در بعضی قوانین خاص از جمله قوانین بودجه سالانه یا برنامه توسعه کشور وجود دارد.

ماده یک آیین‎نامه فوق‎الذکر مشاغل سخت و زیان‌آور را کارهایی دانسته که در آن‌ها عوامل فیزیکی، شیمیائی، مکانیکی و بیولوژیکی محیطکار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی(جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. در ادامه این ماده نیز متناسب با عوامل مؤثر در اطلاق عنوان سخت و زیان‎آور و متأثر از استمرار و غیرقابل حذف بودن این عوامل یا قابل حذف بودن آن، این مشاغل را به دو گروه مشاغل سخت و زیان‎آور دائمی یا غیر دائمی تقسیم کرده است.

یکی از ذهنیت‎ها و انتظارات نادرستی که در افکار جامعه کارگری شکل گرفته است، نگاه یک‎سویه و کاملاً مثبت به موضوع مشاغل سخت و زیان‎آور است؛ حال آنکه اطلاق عنوان سخت و زیان‎آور به یک شغل و متأثر از آن شمول افراد شاغل در آن شغل ملازمه‎ای با بهبود شرایط یا حقوق و مزایای کارگران مشمول نخواهد داشت. اگر صرفاً با نگاه مالی یا نقدی به موضوع بنگریم، همواره شمول مقررات مشاغل سخت و زیان‎آور با افزایش مزایا همراه نبوده در بسیاری از حالات موجب کاهش دریافتی کارگر خواهد شد. بنابراین مناسب و منطقی آن است که به این موضوع از جمیع جهات توجه شده مزایا و معایب آن با هم دیده شود تا اطلاق غیرواقعی عنوان سخت و زیان‎آور به مشاغلی که واجد صفات مذکور در آیین‎نامه مشاغل سخت و زیان‎آور نیستند موجب آسیب مادی به کارگران شاغل در این مشاغل نگردد.

در قسمت‎های بعد مزایا و معایب فوق در خصوص تغییر شرایط‎کار و آثار اعمال این ضوابط در کاهش یا افزایش دریافتی کارگران به تفصیل بیان خواهد شد.

/ 2 نظر / 242 بازدید

سلام.ضمن تشکر از زحمات شما سوالی ذهن من رو مشغول کرده.در مورد مشاغل سخت و زیان اور معمولا کارفرمایان به شدت مخالف اعمال قوانین در زیر مجموعه خود هستند بخاطر شرایط سخت ان .حال مدیریت شرکت با چه توجیهی پیگیر این موضوع هست؟ هم به پرسنل اسیب می زنند و هم به شرکت

سلام اگه قسمت دوم مطلب رو زودتر بنویسید بی نهایت سپاسگزارم.زمانیکه دکتر دلشاد از دانشگاه شریف پیگیر جمع اوری مدارک در خصوص اسیبهای مترو بر روی پرسنل بود اعلام کردن که قانون مشاغل سخت شامل مترو نمی شود .حالا چطور وزارت کار نظرش تغییر کرده؟؟؟