شهادت امام محمدباقر(ع) تسلیت‎باد

 

امام باقر(ع) به جابربن‎یزیدجُعفى فرمود:

تو را به پنج چیز سفارش مى‎کنم؛ اگر به تو ستم کردند تو ستم مکن، اگر به تو خیانت کردند تو خیانت مکن، اگر تو را تکذیب کردند عصبانى نشو، اگر ستایشت کردند شاد مشو و اگر نکوهشت کردند دلگیر مشو، بلکه به آنچه درباره تو گفته شد بیندیش، اگر دیدى آنچه درباره تو گفته شده در تو هست، بدان که افتادن تو از چشم خداوند عزّوجلّ بر اثر خشمگین شدنت از حقیقت، مصیبتش براى تو بزرگتر از مصیبتى است که مى‎ترسى از چشم مردم بیفتى. اما اگر خلاف آن چیزى باشى که درباره‎ات گفته شده، این خود ثوابى است که بدون به رنج و زحمت افکندن جسم خود، به‎دست آورده‎اى.
و بدان که تو دوست ما نخواهى بود، مگر آنگاه که اگر همه همشهریانت بر ضدّ تو همصدا شوند و بگویند: تو مرد بدى هستى، مایه اندوه تو نشود و اگر همه گویند: تو مرد خوبى هستى، این سخن تو را شاد نسازد. بلکه خودت را با آنچه در کتاب خداست بسنج، اگر دیدى پوینده راه آن هستى، از آنچه پرهیز داده است مى‎پرهیزى، به آنچه ترغیب کرده است راغبى و از آنچه ترسانده است مى‎ترسى، پس استوار و شاد باش؛ زیرا آنچه درباره تو گفته شده است، به تو زیانى نمى‎رساند.

/ 0 نظر / 26 بازدید