نقدی بر فعالیت‏های فرهنگی شرکت بهره‏برداری متروی تهران

تردیدی نیست که هویت فرهنگی یک سازمان آیینه اصالت و درایت مدیریت و کارکنان آن سازمان است. در مورد مترو با توجه به اینکه صنعت و تکنولوژی غیربومی و جدیدی است که به عنوان یک ضرورت در عرصه زندگی شهری وارد جامعه ما شده است، جدای از مباحث فنی و علمی، در حوزه فرهنگی و اجتماعی بر اساس یک منطق اجتماعی فرهنگی این صنعت ضرورتاً می‏بایست متناسب با فرهنگ جامعه ما بومی‏سازی گردد. از این رو از ابتدای تاسیس و افتتاح، موضوع فرهنگ یکی از دغدغه‏های اصلی برای شهروندان و مدیران متروبوده است. از سویی جابجایی روزانه سه میلیون مسافر در شهر تهران بوسیله مترو بهترین فضا و بستر را برای انجام کار فرهنگی مهیا نموده فضای مترو را به عنوان یکی از پتانسیل‏های اصلی کار فرهنگی تبدیل نموده است.

اما سوال اصلی آن است که تعهد و تکلیف مجموعه مترو در حوزه فرهنگ چیست؟ اولویت‏ها، الزامات، ضرورت‏ها و برنامه‏های فرهنگی که می‏بایست در مترو مورد توجه مدیران شرکت قرار گیرد چیست؟

شکی وجود ندارد که در هر نهاد و سازمانی سیاست‏گذاری و اجرای برنامه‏ها لزوماً باید متناسب با حوزه تخصصی و منطبق بر اهداف و چشم‏اندازهایی که موجبات تاسیس آن سازمان را فراهم آورده است باشد. سایر حوزه‏های غیر مرتبط با اهداف که به ناچار و متاثر از الزامات زندگی اجتماعی امروزی، هر سازمانی با آن مواجهه خواهد داشت باید به متولیان آن حوزه‏ها در جامعه سپرده شود.

از بدو ورود آقای قلی‏ها، به ظاهر به حوزه فرهنگ توجه خاصی شد. به منظور بهره‏مندی از این پتانسیل رسماً نهادی به عنوان یک معاونت مستقل در ساختار سازمانی شرکت بهره‏برداری ایجاد و برای آن نمودار سازمانی گسترده‏ای لحاظ شد که انصافاً هم کارهای زیادی در این حوزه انجام شد که آثار آن در ایستگاه‏ها و واگن‏های مترو به وفور دیده می‏شود.

اما با این حال با گذشت دو سال و نیم از ایجاد این واحد در ساختار سازمانی شرکت بهره‏برداری توسط آقای قلی‏ها، این سوال مطرح است که واقعاً پس از این مدت با این تشکیلات عظیم و صرف بودجه ده‏ها میلیارد تومانی که منطقاً می‏بایست با تفویض آن به نهادهای متولی امور فرهنگی کشور یا شهر تهران نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که پیشینه موفق و امکانات مطلوبی در انجام کار فرهنگی دارند، از طریق تخصیص فضاهای شبکه مترو به شکل منطقی و معقولی انجام گیرد؛ چه بازخورد و اثر مثبتی در جامعه داشته است؟

آیا آثار اقدامات انجام شده متناسب با ده‏ها میلیارد تومان هزینه، آن هم در شرایط وخیم اقتصادی شرکت! می‏باشد؟

با این حال طی دو سال و نیم گذشته چقدر فرهنگ استفاده از مترو بین مسافران بهینه شده است؟ سهم کار فرهنگی مرتبط با مترو که می‏توانست موجبات کاهش فراوان هزینه‏های مستقیم و غیرمستقیم را در استفاده از مترو برای مردم و شرکت فراهم آورد چقدر بوده است؟

متولیان امر فرهنگ در مترو در خصوص فرهنگ استفاده از TVM و سایر ابزارهای هوشمند ریلی نظیر PID و غیره به عنوان یکی از زیرساخت های مهم راحتی مسافر در مترو چه اقدامی انجام داده‏اند؟

چقدر فرهنگ استفاده از مترو بین کودکان، نوجوانان و جوانان به عنوان وارثین نسل فعلی نهادینه شده است؟

تا چه حد از طریق کشف استعدادهای فرهنگی و هنری کارکنان جهت استفاده بهینه از تکنولوژی مترو پرداخته شده است؟

آفرینش‏ها و ابداعات هنری در حوزه حمل و نقل چه اندازه از رشد و توسعه برخوردار بوده است؟

تا چه اندازه بر مشارکت‏های درون سازمانی در حوزه فرهنگ بمنظور تامین اهداف مدیریت مترو در حمل و نقل شهروندان تاکید شده است؟

برای حل ناهنجاری‏های فرهنگی در مترو چه اقداماتی صورت گرفته است؟ آیا بهتر نبود بجای هزینه‏های چندده میلیارد تومانی در حوزه‏های غیرمرتبط با مترو مشکلات آمد و شد شهروندان که بسیاری ریشه در معضلات فرهنگی دارد مورد توجه قرار می‏گرفت؟ به عبارتی چه اندازه برای حل انواع ناهنجاری‏های فرهنگی و اجتماعی مترو اقدام شده است؟

به منظور کاهش اقدام به خودکشی در ایستگاه به عنوان یک معضل اجتماعی و فرهنگی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

در خصوص مقابله با تکدی‏گری به عنوان یک پدیده شوم فرهنگی در مترو چه اقدام عملی و مؤثری انجام شده است؟

اقدامات فرهنگی در خصوص بهبود وضع توریسم از طریق مترو در چه وضعیتی است؟

آیا بهتر نبود بجای هزینه‏هایی کلان که در حوزه وظیفه سایر متولیان امور فرهنگی در کشور است، رفع خلاهای فرهنگی مترو مورد توجه قرار می‏گرفت؟ به عنوان مثال فرهنگ سوار و پیاده شدن مسافران از قطار چه اندازه بهبود یافته است؟

فرهنگ‏سازی در زمینه کمک به افراد پیر و ناتوان در مترو در چه شرایطی است؟

فرهنگ سازی و آموزش شهروندی در خصوص مواقع بحرانی و بروز شرایط اضطراری در مترو همچون تاخیر قطارها و سوانح ریلی چطور؟

در مورد فرهنگ استفاده از PIS های ایستگاه، فرهنگ استفاده از دکمه‏های توقف اضطراری قطار در ایستگاه و فرهنگ استفاده از دکمه ارتباط با راهبر چه اقدامات فرهنگی انجام شده است؟

زمینه‏های فرهنگی استفاده از پله‏برقی و آسانسور با رویکرد توجه به افراد ناتوان و پیر چه اندازه مورد توجه قرار گرفته است؟

آیا استفاده از تجهیزات ایمنی موجود در ایستگاه‏ها و واگن‏ها بین مسافران به عنوان یک زمینه اصلی مورد توجه قرار گرفته است؟

فرهنگ استفاده از مترو در ساعات شلوغ (peak hours) چطور؟ کاری انجام شده است؟

در خصوص فرهنگ‏سازی برای سامان‏دهی فروشندگان دوره گرد در مترو چطور؟

برای حفظ نظافت و پاکیزگی ایستگاه‏ها و قطارها و حفظ و نگهداری تجهیزات ریلی به عنوان یک ضرورت شهری و شاخص فرهنگی در مترو چه اقدامی شده است؟

فرهنگ‏سازی برای واگن خانم‏ها، رعایت حریم ریلی، خط زرد لبه سکو، ورود به حریم تونل و غیره چطور؟

آیا اگر مدیران شرکت در زمینه‏های فوق عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهند به خود چه نمره‏ای خواهند داد؟

و آیا بهتر نبود به جای انجام وظایف دیگران همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرو در صنعت حمل و نقل، پتانسیل‏های فرهنگی به طور تخصصی مورد عنایت قرار می‏گرفت؟

آیا بهتر نبود با انجام بسترسازی، زمینه فعالیت سایر مجموعه‏های فرهنگی کشور بویژه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را در ایستگاه‏ها و شبکه مترو فراهم نموده و خود به انجام وظایف اصلی مرتبط با امور فرهنگی خود مترو می‏پرداختید؟

آیا بهتر نبود بجای دخالت مستقیم و تخصیص ردیف بودجه و تعریف این همه نیروی انسانی در قالب معاونت، قائم‏مقام، مدیریت، رئیس، مسئول و غیره به هم‏فکری، هم‏جهتی، هم‏کاری و هماهنگی با نهادهای متولی امر فرهنگ نظیر سازمان تبلیغات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد حفظ آثار و ارزش‏های انقلاب، سازمان فرهنگی هنری شهرداری و سایر نهادها پرداخته می‏شد و خود سیاست‏های فرهنگی مترو را دنبال می‏نمودید و به بومی‏سازی این تکنولوژیِ مدرن متناسب با شوؤن فردی و اجتماعی کشورمان می‏پرداختید؟ آیا عدم تفویض این امر به نهادهای متولی سبب نشده است از اهداف اصلی خود در مترو دور شده و باعث اتلاف منابع شوید؟

و آیا...

نام محفوظ

/ 9 نظر / 190 بازدید
سعید

دوست عزیز مطلبتون جالب بود اما شما چه انتظاری از مجموعه معاونت فرهنگی مترو دارید که میانگین سواد مدیران و روءسا اون به دیپلم میرسه!!!

عباد

سلام/نویسنده محترم به این نکته توجه فرمایند که هدف واقعی از ایجاد چنین معاونت عریض وطویلی صرفا حرکتهای نمایشی،هیاتی وانتخاباتی بوده است ومطمئن هستم از دید ناطران برون سازمانی مخفی ومکتوم نمانده است.براستی آیا اعضا وکارکنان حوزه بهره برداری که جهت ایشان پکیج های مختلفی در مناسبتها با صرف هزینه کلان توزیع میشد به این بسته های خالی از محتوی نیاز داشتند اگر بخواهیم نام ببریم مواردی از این دست متعدد است رد پای خبرنگاران معروف سیما در بهره برداری از بابت چیست؟آیا در مدیریت قبلی کار فرهنگی انجام نمی شد ؟در تمامی سازمانها شورای فرهنگی داریم اگر شهرداری معاونت فرهنگی واجتماعی در ساختار خود دارد چون متولی بستر سازی فرهنگی در سطح کلان شهر تهران است .مترو هم جزو سرمایه عمومی ومتعلق به شهر تهران است.سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به همین منظور تشکیل شده است متاسفانه ما به اسم فرهنگ،احیای ارزشها بدترین ضربات را به فرهنگ و ارزشها زدیم. اندکی عاقل باشیم در این دو سال ونیم بر همگان واضح ومبرهن است که این سازمان وسرمایه های آن اسیر متدولوژی انتخاباتی آقای قلیها وتیمش بود .حال حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

آخرین اخطار

بساطتت رو جمع کن تا الان هر غلطی دلت خواست کردی و هر حرف مفتی خواستی زدی و ما هیچ نگفتیم فکر نکن عددی هستی یا ما خیلی گوش درازیم این رو به حساب آخرین اخطار واسه خودتت قلمداد کن و کاسه و کوزه ات رو جایی دیگه پهن کن ضمناً نه خودت و نه اراجیفت دوهزار پیش نایبی رنگ نداره پس بهتر هر چه زودتر تکلیفت رو با خودتت روشن کنی و الا طوری روشنت می کنیم که واسه همیشه خاموش بشی

همراه

آقای رجبی توجه داری که چه مظلوم نمایی داری میکنی فقط فوحش هایی که بهت دادن را میذاری که بگی چقدر دشمن داری چند تا کامنت من را برای چی نمیذاری

هادی

آقای مصطفی رجبی ضمن تشکر از مطالب مفید وبلاگ، اما ای کاش این حرکت خیلی زودتر از این ها اتفاق می افتاد من دلیل 2 سال سکوت شما را تا حالا به عنوان نماینده کارکنان نفهمیدیم. ولی باز از این حرکت شما استقبال می کنیم امیدوارم بشود با مدیریت جدید به این مشکلات فائق امد. کسانی که به شما اخطار می دهند به این دلیل است که کاسبی انها با افشاگرهای شما به خطر افتاده است. پرسنل خدوم مترواماده جانفشانی در کنار مدیرعامل جدید برای حل مشکلات هستند.

علی

آدم بزدل و بی دل و جراتی هستی زمانی که خود مهندس قلی ها مثل شیر تو سازمان حضور داشت هیچ کدوم وجود نداشتید کلامی حرف بزنید حالا که اون مرد بزرگ از این شرکت رفت یا بهتر بگم استعفا داد همتون بلبل شدید تا دیروز جلو اون مرد بزرگ تا کمر خم می شدید حالا همه شدید حق طلب و به نام حق وجهه اون ابرمرد را تخریب می کنید حقا که صد رحمت به مردم کوفه ! رجبی ! ساده لوح فقط یه چیزی بهت می گم همتون هم بشنوید هیچ خبری نیست نایبی هم هیچکاره هست و فقط دارید خودتون پیش خدا خراب می کنید یادتون باشه این روزها می گذره فقط بدونید خیلی مردید مهندس قلی ها کم جشن گرفت و از برکتش غذای اونچنانی خوردید جالبه وقتی پشت میکروفون می رفت همه کف می زدید تحسینش می کردید سر و دست می شکستید نامه هاتون رو بهش بدید حالا بد شده ؟ رجبی! نامرد می دونم یه ذره جرات نداری این نوشته رو چاپ کنی ولی حق و حساب تو وهمه نامردها با خداست ضمناً در پاسخ به این چرت و پرت ها بد شده که مترو این همه رنگ و لعاب و قشنگی پیدا کرده بد شده که ایستگاه ها همه شون رنگ خدا و پیغمبر به خودش گرفته ؟ داری کجا می ری ؟

حمید محمد

در دوست عزیزی که اخطار نوشتند و همچنین برادر عزیزی که خودشون رو همراه معرفی نمودند خواستم عرض کنم که ابا عبدا... شهید امر به معروف و نهی از منکر هستند برادران خوبم زندگی به همین چهار روز دنیا خلاصه نمی شه باور بفرمایید خیر دنیا و آخرت هم من حمید و هم شما در تن دادن به عدالته ضمناً چون ممکنه از من بپرسید چه منکری عرض می کنم که یکی از مصادیق همین اسراف ها و ریخت و پاش هایی هست که به نام های مختلف حالا فرهنگی یا هر اسم دیگری تو شرکت انجام می شه فرق نمی کنه از جیب شخصی ما باشه که اسمش هست اسراف ولی وای به روزی که از بیت المال باشه دیگه جواب گوی اون در برابر خدا و امام و شهداء عزیز چه کسی خواهد بود واقعاً خدا به دادش برسه یه چیز دیگه برادر خوب تهدید و توهین راه بیان یه مطلب نیست اگه واقعاً شما احساس می کنید که آقا مصطفی دروغ می گه خوب اشکال نداره دلیل بیارید بیایید مناظره کنید ولی هیچوقت حق رو زیر پا نذارید چون هم در دنیا و هم در آخرت بد عقوبتی داره

قدیمی مترو

برادر خوبم آقا مصطفی عزیز ضمن تایید حرفهای خوب شما من راستش خواستم بگم که خوب اشتباهاتی شده ولی جلوی ضرر از هر کجا گرفته بشه نفعه من خودم یه روستایی هستم و به اون افتخار می کنم ممکلت ما الان در شرایطی که خیلی ها نون ندارن بخوردن این که می گم هست ها نه که فکر کنید حالا چقدر خوبه که بجای این همه هزینه بیاییم فرهنگ صرفه جویی رو از خودمون شروع کنیم این خرج ها رو کمش کنید نیازی به این همه ولخرجی نیست باور کنید نه امام عزیزمون و نه شهدای گرانقدر راضی به این همه مخارج نیستند زندگی امام علی و سادگی ایشان یه فرهنگ ما بیاییم با سادگی این فرهنگ رو ترویج بدهیم باور کنید تاثیر سادگی و پرهیز از مخارج اضافی خیلی بیشتر از این همه خرجی که در حال حاضر به نام کار فرهنگی داره انجام می شه فرهنگ علوی فرهنگ ساده بودن و پرهیز از ریخت و پاش فرهنگ احترام به حقوق مردم از طریق حفظ بیت الماله به نظر من آقا مصطفی اشاره خوبی در این نامه داشتید حالا هم دیر نشده این مخارج رو کم کنید وبجای اون به فرموده رهبر عزیمان اقتصاد مقاومتی رو تمرین کنیم از همین حالا

یک زن

در جواب علی باید بگم که شخصیت و کوچک بودن خودشو با بقیه جمع نبنده. ما آدمایی نبودیم که جلوی قلی ها تا کمر خم بشیم و از این بابت خدا رو شکر می کنیم که فقط خدا رو می پرستیم همین و بس.چرا که هر روز توی نمازهامون (اگر بفهمیم چی می خونیم) داریم می گیم ایاک نعبد و ایاک نستعین.در ضمن اون سفره هایی که واسه پرسنل پهن می کرد و جشن هایی که واسشون می گرفت از ارثیه پدریش نبود الام داریم تاوانشو پس می دیم(بدهی های شرکت).خودتونو به یه غذا می فروشید؟شماها مردید؟ این چه نون هایی می برید سر سفره هاتون؟من نه آقای رجبی رو تایید می کنم نه قبلی ها رو.بس کنید این حرفایی رو که مردونه نیست