حقوق متقابل کارگر و کارفرما، قسمت4 . شرایط‎ کار، بخش2

در ابتدای بحث توجه به این نکته نیز اجتناب‎ناپذیر می‎نمایاند که اتخاذ سیاست‎های مدیریتی در حوزه منابع انسانی،  لازمه اداره و مدیریت هر سازمانی است. لکن رعایت حقوق کارگر و توجه به این نکته که وی ابزاری در اختیار کارفرما به منظور نیل به افزایش تولید، افزایش بهره‎وری و اعمال سیاست‎های مدیریتی متفاوت و متناقض با تغییر مدیریت در سازمان نبوده، نیز اجتناب‎ناپذیر است و لزوما در سیاست‎گذاری‎ها می‎بایست حقوق کارگر لحاظ و مقررات قانونی حوزه شرایط‎کار مورد توجه قرار گیرد. در واقع در موضوع بحث دو حق با هم تعارض پیدا کرده و اتخاذ سیاست صحیح را سهل و ممتنع می‎کند . حق مالکیت و  مدیریت از سویی و حقوق مکتسبه کارگر در حوزه شرایط‎کار از سوی دیگر. وجود این تعارض است که نقش اساسی قوانین و مقررات را به عنوان فصل‎الخطابِ رفع تعارض، می‎نمایاند.

در موضوع بحث، یعنی تغییر محل‎کار نیز وجود تعارض بین حقوق کارگر و کارفرما آشکار است. هر کارفرمایی ممکن است متناسب با نیاز سازمان خود اقدام به تغییر پست سازمانی یا تغییر محل استقرار کارگر، جهت ارائه خدمات مناسب‎تر به سازمان و مشتریان آن نماید. این تغییر ممکن است با توجه به وسعت و گستره محیطی آن سازمان یا سایر تغییرات،  واجد اطلاق عنوان تغییر شرایط‎کار باشد. بنابراین مستلزم رعایت حقوق کارگر و سایر ضوابط و مقررات مربوط به آن است که ما به اختصار مصادیقی از آن را بیان می‎کنیم:

1- تغییر محل‎کار و بهره‎مندی از خدمات کارگر باید منطبق با شرح وظایف مندرج در شناسنامه شغلی طرح طبقه‎بندی  برای پست سازمانی‎ای باشد که کارگر با تصویب کمیته طبقه‎بندی تصدی آن را بر عهده دارد. توضیح اینکه برای هر پست سازمانی در شناسنامه‎های شغلی طرح طبقه‎بندی شرح وظایفی پیش‎بینی شده که لزوماً وظایف محوّله می‎بایست منطبق بر آن باشد. از جهت انطباق یا عدم انطباق در موارد اختلافی نیز عرف و قضاوت متعارف در مورد پست و وظایف تعریف شده برای آن، مبنای تصمیم خواهد بود.

2- تغییر محل کاری که با تغییر پست سازمانی همراه باشد لزوماً باید با رعایت ضوابط اجرایی طرح طبقه‎بندی و انتصاب کارگر در پستی که دارای عنوان شغلی برابر با پست سابق او بوده و از جهت شرایط‎احراز و دامنه ارتقاء گروه برابر با آن است، همراه باشد. با رعایت این ضوابط و پس از تصویب انتصاب در پست جدید، امکان اشتغال در آن میسّر است.

3- تغییر محل‎کار و بهره‎مندی از خدمات کارگر و اعزام وی با عنوان مأمور به واحدهای دیگر لزوماً مستلزم موافت کارگر و انطباق آن با شرح وظایف مندرج در شناسنامه شغلی است.

4- تغییر ساختار سازمانی و حذف مشاغل و پست‎ها نیز نمی‎تواند مجوّزی برای تغییر محل‎کار و تغییر پست سازمانی بدون رعایت ضوابط فوق‎الذکر شود.

در صورت تغییر محل‎کاری که منطبق بر مقررات مزبور و سایر ضوابط مربوطه نباشد فارغ از فقدان رضایت کارگر و مصداق تغییر شرایط کار بودن، از جهت حقوقی نیز بر مبنای قوانین متعدد، از جمله قوانین کار و تأمین اجتماعی با اشکالات عدیده‎ای مواجه خواهد بود. خصوصاً در صورت بروز حوادث ناشی از کار، مسئولیت کامل جبران خسارت به عهده کارفرما است.

 

مطالب مرتبط: 

 قسمت سوم

 قسمت دوم

/ 0 نظر / 77 بازدید