شهادت امام جعفرصادق(ع) تسلیت باد

# در مسجد گروه‎هایی حلقه‎حلقه گرد هم می‎نشینند و راجع به ما صحبت می‎کنند و خود را در میان مردم وابسته به ما و از پیروان ما معرّفی می‎نمایند، در حالی که نه آنها از ما هستند و نه ما از آنها هستیم. پیوسته می‎گویند امام، امام و من را امام خود معرّفی می‎کنند. اینک به خدا قسم من امام نیستم مگر برای کسی که در زندگی‎اش مطیع من باشد امّا کسی که مرا نافرمانی کند، من امام او نمی‎باشم؛ چرا این مردم به نام من می‎چسبند و چرا اسم مرا از دهانشان نمی‎افکنند.

# شیعه علی (ع) کسی است که شکم را از حرام پر نسازد و از مفاسد جنسی بر حذر باشد و سخت کوش باشد برای خدا کار کند.

# به یقین، شفاعت ما نمی‎رسد به کسی که نماز را سبک بشمارد.

# بهترین و محبوبترین برادران من کسی است که عیب‎های مرا به من بگوید.

/ 0 نظر / 19 بازدید