مأموریت ضداطلاعاتی حراست و بازرسی!!!

برداشت نخست:

مستند به قوانین و مقررات متعدد جاری؛ متولّی صیانت و حراست از اهداف و آرمان‏‎های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نظام اسلامی، نظارت مستمر و مستقیم بر روند اجرای صحیح امور در کلیه سازمان‏‎ها و دستگاه‏‎های دولتی و عمومی، و در یک کلام مسئول حفظ امنیت و سلامت هر سازمانی،  واحد‎های نظارتی موجود در این دستگاه‎ها، خصوصاً حراست آن سازمان است.

از جمله اهداف و وظایف مهم و حسّاسی که قانون‏‎گذار برای واحدهای حراست و بازرسی سازمان‎ها در نظر گرفته عبارت است از نقش واسطه‏ای و مُخبرانه، به منظور اِخبار و گزارش تخلّفات، سوءجریان و فسادهای مالی، مدیریتی و اقتصادی به نهادها و سازمان‏های عالیه نظارتیِ نظام مانند سازمان بازرسی‎کل‎کشور و وزارت اطلاعات.

با رعایت این تکالیف قانونی و عمل به این شاخصه‏‎‏هاست که می‏‎توان حراست و بازرسی را به عنوان چشم بینای حاکمیت دانست و با خیالی آسوده هیچ نگرانی بابت حفظ سلامت آن سازمان و صیانت از قوانین و مقررات در آن مجموعه نداشت. مزید بر این نگاه عقلانی و مدیریتی در حوزه نظارت، توصیه و تأکید مبانی دینی و ارزشی مورد ادعای حاکمان و مردمان جامعه ماست که در بحث حراست و بازرسی در نهادهای حاکمیتی میبایست جلوهگر و تبلورِ پیشتازی ما در نظامهای حاکمیتی و مدیریتی جهان باشد که متأسفانه نیست!!!

بر تارک مبانی دینی ما در بحث حراست و بازرسی، سیره عملی و روایات، خطابه‎ها و نامه‎های حضرت علی(ع) می‎درخشد، خصوصاً این فراز از کلام نورانی ایشان در خصوص شاخصه مدیران و کارکنان حراست و بازرسی که:

وَابْعَثِ الْعُیُونَ مِنْ اَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفاءِ.

برداشت دوم:

مستندات و مشاهدات فراوان ما، شما و  هر خواننده آگاه و منصفی مؤید این نکته است که مجموعه حراست‎ها و بازرسی‎های محیط‎های پیرامونی ما  نه‎تنها به تکالیف و تعهدات قانونی، شرعی و ملی خویش عمل نکرده‎اند بلکه با تنزّل جایگاه این دستگاهها آن را به ابزار و گماشته‎ای به منظور صیانت و حراست از اهداف و آرمانهای مقامات و مدیران آن سازمان‎ها تبدیل نمودهاند.

قریب به اتفاق شاهدان و ناظران رفتار این دستگاه‎ها آگاهند و بر این نکته مهر تأیید خواهند زد  که چگونه متولیان حراست و بازرسی بر خلاف رسالت و تکلیف قانونی خود به منظور صیانت از سلامت سازمان و حفظ و حراست از قوانین و مقررات، خود را به چشم بینای!!! مدیران مافوقِ خود تبدیل نمودند تا ایشان با خیالی آسوده هیچ نگرانی بابت اجرای اهداف و مطامع سیاسی و قدرت‎طلبانه خود نداشته باشند.

رفتاری که مؤید و مبین این نکته است که حراست و بازرسی‎ای که می‎بایست با ایفای دقیق نقش واسطه‏ای و مُخبرانه خویش با اِخبار و گزارش تخلّفات، سوء جریان و فسادهای مالی، مدیریتی و اقتصادی به نهادها و سازمان‏های عالیه نظارتی به تکلیف قانونی خویش عمل کنند، نه‎تنها اینگونه نیست بلکه به عکس با رویکرد ضداطلاعاتی، با تمام توان به عنوان گماشته و پیادهنظامِ مدیران متخلف به یاری متخلفین آمده به شناسایی و خنثیسازی اقدامات نیروهای متعهدی میپردازند که در اجرای وظایف اخلاقی، ملّی و شرعی خویش اقدام به اِخبار و گزارش تخلّفات آن سازمان‎ها و شرکت‎ها به دستگاههای نظارتی نمودهاند...      

... ادامه دارد

مطالب مرتبط:

نقاط استفهامبرانگیز،قسمت نخست: انقلابینماها مانعِ بزرگِ مبارزه با فساد

/ 0 نظر / 69 بازدید