میزان سنوات یا پاداش بازنشستگی. حقوق متقابل کارگر و کارفرما، قسمت5

در حقوق‎کار تغییر فوق‎الذکر ذیل عنوان «عرفِ معمول کارگاه» قرار دارد. اقدام داوطلبانه کارفرما در تغییر حداقل‎ها و حداکثرهای مورد نظر قانون‎گذار به نفع کارگران و در نظر گرفتن مزایایی فراتر از مزایای مندرج در قوانین و مقررات؛ در عمل مصداق تغییر شرایط‎کار بوده و با الحاق وصف استمرار به این تغییر و تکرار پرداختِ مزایایی بیشتر از حداقل مندرج در قانون، آن را به عرف کارگاه تبدیل خواهد کرد.

بر اساس اصول مسلّم حقوق‎کار عرفِ کارگاه جایگزین قانونِ مصوب شده این عرف، قانون جاری و مورد حمایت قانون‎ و غیرقابل تغییر خواهد بود. در واقع حق ایجاد شده به عنوان حقوق مکتسبه کارگران قلمداد و زوال‎ناپذیر است.

در خصوص سنوات یا پاداش بازنشستگی نیز موضوع به همین شکل است. اگر در کارگاهی کارفرما از گذشته اقدام به تغییر میزان سنوات بازنشستگی و افزایش آن به میزانی بیشتر از یک‎ماه مندرج در ماده 31 قانون‎کار نموده این میزان مستمراً در ایام طولانی به همه کارگرانی که بازنشسته شده‎‎اند پرداخت شده باشد، این تغییر و این پرداخت‎ها جزء شرایط‎کار کارگران محسوب و ادامه اجرای آن ناشی از حقوق مکتسبه کارگران و الزامی خواهد بود.

 

مطالب مرتبط:

قسمت چهارم

قسمت سوم

قسمت دوم

/ 2 نظر / 79 بازدید
امیر

باسلام و احترام شرکت بهره برداری طی سنوات گذشته اقدام به بازنشتگی همکاران با مقادیر متفاوتی نموده است مثلا زمان آقای فرهنگ تا 3 ماه سنوات به ازای هر سال کار نمود. بعد در دوسال گذشته طی طرح نشویقی سالی دو ماه داد ایا در حال حاضر میتواند از سالی دو ماه کمتر به همکاران در شرف بازنشتگی پرواخت نماید یت خیر

مهدی

با تشکر