اسماعیلت را به قربانگاه آورده‎ای؟

آنچه تو را در راه ایمان ضعیف می‎کند، آنچه تو را در راه مسئولیت به تردید می‎افکند، آنچه دلبستگی‎اش نمی‎گذارد تا پیام حق را بشنوی و حقیقت را اعتراف کنی، آنچه تو را به توجیه و تأویل‎های مصلحت‎جویانه و ... به فرار می‎کشاند و عشق به او کور و کرت می‎کند و بالاخره آنچه برای از دست ندادنش، همه دستاوردهای ابراهیم‎وارت را از دست می‎دهی، او اسماعیل تو است! اسماعیل تو ممکن است یک شخص باشد یا یک شیئی، یا حالت، یا یک وضع، و یا حتی یک نقطه ضعف! تو خود آنرا هر که هست و هر چه هست باید به مَنی آوری و برای قربانی انتخاب کنی. چه:

ذبح گوسفند بجای اسماعیل قربانی است، و ذبح گوسفند به جای گوسفند قصابی!!!

ای حاجی، اکنون به کجا می‎روی؟ به خانه؟ به زندگی؟ دنیا؟ رفتن از حج، آنچنان که آمده بودی؟ هرگز!

ای که نقش ابراهیم را در این صحنه ایفا کردی! هنرمند خوب در شخصیتی که نقش او را بازی می‎کند حل می‎شود و اگر خوب بازی کرده باشد، کار صحنه پایان می‎گیرد و کار او پایان نمی‎گیرد. هنرمندانی بوده‌اند که از نقشی که ایفا کرده‌اند دیگر بیرون نیامده‌اند و بر آن مرده‌اند.

و تو ای که نقش ابراهیم را بر عهده داشتی، نه به بازی که به عبادت، به عشق، از نقش ابراهیم به نقش خویش رجعت مکن.

ای که در مقام ابراهیم ایستاده‎ای و بر پای ابراهیم به پا خاسته‎ای و به دست خدای ابراهیم دست بیعت داده‎ای، ابراهیم‎وار زندگی کن و در عصر خویش معمار کعبه ایمان باش، قوم خویش را به حرکت‌آر، جهت بخش، به حج‎خوان، به طواف آر

 و تو! ای هم‎پیمان با خدا، ای همگام با ابراهیم، سرزمین خویش را منطقه حرم کن، که در مسجدالحرامی، عصر خویش را زمان حرام کن، که در زمان حرامی، و زمین را مسجد‌الحرام کن، که در مسجدالحرامی، که: زمین مسجد خداوند است و می‌بینی‌که نیست!»

مرحوم دکتر علی شریعتی

/ 3 نظر / 30 بازدید
helen

از ته دل، *عيدت مبارک* موفق باشي و سربلند [گل][گل][گل]

م

سلام برادر مصطفی ضمن تبریک عید خواهشمندیم سکوت رابشکنید ودرموردکمیته طبقه بندی مشاغل وعلت تعلیق ان مطلب بگذارید

الف

هروقت تونستی برادر نایبی جلوی رانت قدرت وایستی مسکنای ازگلو از آقایون مطروحه پس بگیری حضراتو دادگاهی کنی اون موقع مبارز ظلم فسادی آقا موتورای دویست پنجاه شرکت کو کجارفت اون همه بیسیمو تجهیزاتو جلیقه کجاست