رحلت اسوۀ اخلاق و فضیلت و مهربانی تسلیت‎باد


  • آیا شما را از بهترین افرادتان خبر ندهم؟ خوش‎اخلاق‎ترین شما، آنان که نرم‎خو و بى‎آزارند، با دیگران انس می‎گیرند و دیگران نیز با آنان انس و الفت مى‎گیرند.
  • محبوب‎ترین شما در نزد خدا، خوش‎اخلاق‎ترین شماست.
  • هرکس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند، دروغ نگوید و خلف وعده ننماید، جوانمردیش کامل، عدالتش آشکار، برادرى با او واجب و غیبتش حرام است.
  • برترین جهاد آن است که انسان روز خود را آغاز کند در حالى که در اندیشۀ ستم کردن به احدى نباشد

پیامبر رحمت(ص)

...............................................

  • خوشرفتارى با مردم، رأس خرد است.    امام حسن مجتبی(ص)
/ 0 نظر / 33 بازدید