بصیر

ویرانه‌ایست این جهان، عمر کفاف نمی‌دهد که آباد کنیم ، غیرت رخصت نمی‌دهد که رها کنیم. ملاصدرا(ره)

شهریور 94
2 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
9 پست
آبان 93
8 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
11 پست
مرداد 93
10 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
8 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
8 پست
دی 92
17 پست
آذر 92
11 پست
آبان 92
6 پست