بصیر

تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند. سید مرتضی آوینی(ره)

هر دم ازین باغ بری می‎رسد
ساعت ٧:٠٠ ‎ق.ظ روز ٢٩ خرداد ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: قالیباف ، مدیران شهرداری ، بیت المال ، خیانت مسئولان

به بهانه انتصاب تحیّربرانگیز آقای ت...

 ...نمی‎دانیم چه بگوییم و چه بنویسیم! از بی‎تفاوتی دستگاه‎های نظارتی بنویسیم یا از دهن‎کجی بعضی مدیران ارشد شهرداری به افکارعمومی و ارزش‎ها با این انتصاب حیرت‎انگیز به‎جای بازخواست و محاکمه فرد منصوب به خاطر عملکرد گذشته‎اش!

...نمی‎دانیم پاسخ بعضی دوستان را چه بدهیم که در ماهیت هم‎نظر با ما هستند لکن از نظر شکلی کار ما را کاری عبث و فاقد اثربخشی می‎دانند، چراکه معتقدند خانه از پای‎بست ویران است! 


...نمی‎دانیم حرف بعضی مدیران ارشد شهرداری را باور داشته باشیم که در گفتگوهایی که با ایشان داشتیم این خطاها را به‎دور از چشم آقای قالیباف دانسته و ایشان را بی‎اطلاع از این تخلّفات! یا استمرار این تخلّفات و به زعم آن دوستان استمرار بی‎اطلاعی آقای قالیباف و به زعم ما...!

...اما می‎دانیم که اگر ادعای ایشان را باور داشته باشیم این وضع را مصداق قطعه "نامه به نوشیروان" پروین اعتصامی دانسته به آقای قالیباف توصیه می‎کنیم با تأسی به گلچینی از این ابیات زیبا، به این بی‎اطلاعی و سوءاستفاده اطرافیان خود پایان دهند:

بزرگمهر، به نوشین‌روان نوشت که... 

چو کج روی تو، نپویند دیگران ره راست

چـو یک خطا ز تو بینند، صد گـــــناه کنند

جواب نامهٔ مظلوم را، تو خویش فرست

بسا بود، کـــــــــــه دبیرانت اشتباه کنند

زمام کار، بدست تـــو چون سپرد سپهر

به کار خلق، چـــــــــرا دیگران نگاه کنند

اگـــــــر بدفتر حـــــــکام، ننگری یک روز

هزار دفـتر انصاف را سیـــــــــــــاه کنند

بسمع شه نرسانند حاسدان قــــــــوی

تظلّــــــــــمی که ضعیفان دادخواه کنند

چو جای خودشناسی، بحیله مــــدعیان

ترا ز اوج بلندی، به قعر چــــــــــاه کنند

هزار دزد، کمین کرده‌اند بر ســــــــر راه

چنان مباش که بر موکب تــــــو راه کنند

مخُسب، تا کــــه نپیچاند آسمانت گوش

چنین معــــــــامله را بهر انتباه کــــــــنند

تـــــــو، کیمیای بزرگی بجوی، بی‌خبران

بهل، کــــــــــه قصه ز خاصیت گیاه کنند

 

مطالب مرتبط:

سه قِصّه‏ و یک غُصّه

# جناب آقای قالیباف، ناامیدی را به نومیدی مداوا می‎کنی

 ادامه دارد