بصیر

تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند. سید مرتضی آوینی(ره)

پژواک . بیت‏المال و اموال عمومی . قسمت ششم، پرداخت غیرقانونی مبالغ کلان به عنوان
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ٤ دی ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: قانون ، مترو ، دین

قسمت ششم، پرداخت غیرقانونی مبالغ کلان به عنوان سنوات

به کرّات بیان شد که هر گونه پرداخت از محل اموال عمومی تحت هر عنوانی لزوما می‏بایست دارای منشاء و محمل قانونی بوده فرایند منتجِ به آن پرداخت از ابتدا تا انتها منطبق بر قوانین و مقررات مربوطه باشد.

یکی از مصادیق تخلف کلانی که طی دو سال گذشته خسارات میلیاردی به شرکت وارد و مبالغ کلانی از منابع شرکت را به صورت کاملا غیرقانونی هزینه نموده، مربوط است به پرداختی با عنوان بازخرید سنوات به افراد شاغل در شرکت.


برداشت اول

مستند به قوانین و مقررات متعدد در کلیه سازمان‏ها، نهادها و شرکت‏ها با شمولیت هر قانونی اعم از قانون‏کار، قانون‏مدیریت‏خدمات‏کشوری و سایر قوانین و مقررات استخدامی، سنوات یا همان پاداش پایان خدمت به هنگام قطع رابطه استخدامی (اعم از بازنشستگی، استعفا، از کار افتادگی، بازخریدخدمت و ...) بین مستخدم و کارفرما موجودیت یافته قابل پرداخت می‏باشد. در واقع سنوات نهادی است که قبل از حدوثِ حالتِ قطع رابطه استخدامی از اساس وجود خارجی نداشته تا قابل پرداخت یا بازخرید باشد بدین مفهوم که پرداخت آن ملازمه قهری و غیر قابل تغییر با قطع رابطه استخدامی دارد.

برداشت دوم

در شرکت بهره‏برداری از گذشته در مواقع ضروری و مصادیقی که بعضی از کارکنان دچار عسر و حرج می‏شدند با ارائه اسناد مثبته، مدیریت با پرداخت بخشی از اندوخته سوابق آنها به عنوان بازخرید سنوات موافقت می‏نمود لکن با ایراد حقوقی وارده به این فرایند، مدیریت شرکت طی مکاتبه‏ای به تاریخ 18/12/1390 از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران درخواست ارشاد حقوقی نمود که متعاقب آن، اداره کل مذکور سه روز بعد در تاریخ 21/12/1390 طی پاسخ شفافی رسما اعلام نمود که سنوات تنها در صورت قطع رابطه استخدامی تحقق پیدا خواهد کرد ولاغیر.

برداشت سوم

در مورد پرداخت مبالغی به عنوان بازخرید سنوات تا موعد وصول نامه مزبور در تاریخ 21 اسفند 1390 بر پرداخت کنندگان و دریافت‏کنندگان آن حرجی نیست و پیگیری و مؤاخذه ار ایشان با توجه به ابهام و استنباط متفاوت از قانون، مصداق عقاب بلا بیان خواهد بود لکن از تاریخ مذکور به بعد چه؟ در این خصوص سوالات متعددی مطرح است:

1. علت عدم ابلاغ نامه مذکور تا تاریخ 21/2/92 چه بوده است؟ چرا پس از دو ماه از تاریخ وصول نامه، طی اطلاعیه‏ای بازخرید سنوات ممنوع اعلام شد؟

2. افرادی که طی دو ماه از تاریخ وصول نامه و صدور اطلاعیه با بهره‏مندی از رانت اطلاعاتی اقدام به دریافت مبالغ کلان به عنوان بازخرید سنوات خود نموده‏اند چه کسانی هستند!؟

برداشت آخر

پس از صدور اطلاعیه ممنوعیت بازخرید سنوات نیز این روند کاملاً غیرقانونی خاتمه نیافته است. تنها اثر اطلاعیه مذکور این بود که بهره‏مندی از این مزایای غیرقانونی نیز همانند بسیاری دیگر از بهره‏ها و فیوضات مالی، تنها شامل شهرندان درجه یک و نورچشمی‏های شرکت گشته سایر کارکنان از آن محروم شدند.

جالب اینکه تعداد زیادی از این نورچشمی‏های نظرکرده نه تنها یک بار، بلکه چند نوبت اقدام به دریافت سنوات خود نمودند.

تأسف‏بار آنکه به این افراد حتی تا میزان سالی سه ماه نیز سنوات پرداخت شده است حال آنکه به کارکنان قدیمی شرکت که با ریه‏هایی مملو از خاک سیمان و گرد و غبار ناشی از کار شبانه‏روزی در زمان احداث تونل‏های مترو، طی ایام گذشته به افتخار بازنشستگی نائل آمده و به مفهوم واقعی و قانونی مشمول دریافت سنوات می‏باشند سالی یک ماه، آن‏هم به صورت قسطی سنوات پرداخت می‏گردد.

جالب‏تر اینکه بر اساس قانون شرط استحقاق و تعلق سنوات به افراد، وجود رابطه استخدامی است. یعنی این امر بدیهی و آشکار که باید فرد به استخدام شرکت درآمده و شرکت بهره‏برداری بر اساس قانون‏کار کارفرمایِ وی بوده تا هنگام قطع رابطه استخدامی به وی سنوات تعلق گیرد حال آنکه تعدادی از افرادی که اقدام به دریافت سنوات خود نموده‏اند اساساً جزو کارکنان شرکت نبوده و رابطه استخدامی بین ایشان و شرکت وجود  نداشته و ندارد.

قضاوت با شما خواننده محترم که این مدعیان دروغین ارزش‏ها چگونه این مبالغ کلان غیرقانونی را از بیت‏المال بر سر سفره‏های خود برده و از آن ارتزاق نموده از سوی دیگر خود را مسلمان‏تر، شیعه‏تر، هیأتی‏تر، ولایتی‏تر و انقلابی‏تر از بقیه می‏دانند!؟ 

خود قضاوت کنید که این چه عدالتی است که زحمت‏کشیده‏ها، رنج‏دیده‏ها و آسیب‏دیده‏های مترو که حرکت قطارهای مترو مرهون و مدیون رنج‏های ایشان است هنگام بازنشستگی سالی یک ماه، آن‏هم به صورت قسطی سنوات قانونی خود را دریافت نموده از آن طرف عده‏ای تازه به دوران رسیده به صورت غیرقانونی و غیر شرعی تا چند برابر آنها به صورت نقد در بدو استخدام! سنوات دریافت نمایند!؟

به نظر بصیر وصف حال این مدعیان، همان دوبیت معروف لسان‏الغیب، حافظ شیرازی است که:

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند

البته با این توضیح که قبح خطا و تخلف نزد این آقایان فرو ریخته و برای خطاهای خود نیاز به خلوت نداشته علنی مرتکب آن می‏گردند.

و النهایه باز هم  غیبت و عدم حضور واحدهای نظارتی شرکت در برخورد با این تخلفات و جرائم و پیش‏گیری تضییع علنی حقوق بیت‏المال. و متأسفانه باز هم حضور تعدادی از کارکنان این واحدها در این تخلفات و ...