بصیر

تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند. سید مرتضی آوینی(ره)

آقای قالیباف، دشمن خود را نباید زد تبر ، گر توانی کشت او را با شکر
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ٥ شهریور ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: قالیباف ، سیاسی کاری ، مدیران شهرداری ، ظاهرسازی

 

آقای قالیباف؛

دشمن خود را نباید زد تبر           گر توانی کشت او را با شکر

رفتار با منتقدان سیاسی در مجموعه‎ی شهرداری تهران؟!!!

روز گذشته شهردار محترم تهران در اجلاس سالانه بسیج اساتید که در مشهد مقدس برگزار گردید سخنرانی مفصلی در باب مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و شهری داشته‎اند. اغلب مطالب بیان شده توسط ایشان از حیث نظری منطبق بر مبانی و علمی و منطقی بوده است لکن متأسفانه با بررسی تطبیقی سخنان وی و عملکرد شهرداری تهران و شرکت‎ها و سازمان‎های تابعه آن در ایام مدیریت ایشان تناقضات متعددی مشاهده می‎گردد که بیان مصادیق آن مثنوی هفتاد من خواهد شد.

 بزرگی  سراسر  به  گفتار نیست

دو صد گفته چون نیم‎کردار نیست


 سخن ما در این مجال در این باب است که آقای قالیباف در این سخنرانی تأکید بر آزادی بیان و کرسی‎های آزاداندیشی داشته‎اند.

شهردار محترم اگر شما در گفتار خود صادق هستید و معتقدِ به آزادی بیان و کرسی آزاداندیشی، پس چرا در مجموعه تحتِ مدیریتِ شما با منتقدانِ سیاسی‎تان که از قضا از کارکنان مجموعه شهرداری تهران می‎باشند اینگونه برخورد می‎گردد؟!!! چرا از موقعیت رابطه استخدامی و وابستگی سازمانی این قبیل افراد برای وادار به سکوت نمودن و انتقاد نکردن ایشان سوءاستفاده می‎گردد؟!!! اگر دولت هم بخواهد به سیاق شما با منتقدان سیاسی خود برخورد نماید اغلب منتقدان به‎واسطه رابطه استخدامی با دولت مجبور به سکوت می‎گردند!!!

شهردار محترم؛

  • بیشتر منتقدان شما اگر نگوییم بیش از شما، قطعاً کمتر از شما دلبسته‎ی به تعالی و پیشرفت این کشور و انقلاب نیستند.
  • آنها به درستی، مستدل و مستند منتقد بسیاری از اعمال و رفتارهای شما و اطرافیانتان در شهرداری تهران هستند.
  • ایشان دشمنان شما نیستند بلکه منتقدان شما هستند.

به قول سعدی شیرازی حتی اگر دشمن شما باشند نیز:

دشمن خود را نباید زد تبر

گر توانی کشت او را با شکر

و طنز آخر اینکه آقای قالیباف؛ به ما حق بدهید که با توجه به نوع رفتار مجموعه شهرداری تهران با منتقدان خود، به این ادعای شما در خصوص آزادی بیان و کرسی آزاداندیشی اینگونه بنگریم که احتمالاً مقصود شما از این سخنان آن است که مخالفان شناسایی و در یک اقدام گازانبری با آنها برخورد گردد!