بصیر

تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند. سید مرتضی آوینی(ره)

 

 مصطفی رجبی

دانش‎آموخته حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس

مدرس حقوق دانشگاه

تخصص در حوزه های حقوق مدنی و حقوق عمومی

تلفن تماس: 09125045723

آدرس ایمیل:

mostafa98783@gmail.com

mostafa.rajabi@modares.ac.ir